Oppdatering 6. februar 2023

Det er god progresjon i opprettelsen av Arendal Medisinske Senter!

Dr Knut Hernes er godt i gang med å inkludere pasienter i sin nye praksis, og Dr Kristian Austad følger snart etter og vil åpne for påmelding i løpet av februar måned.

Her følger en prisliste som vil gjelde for Dr Austads praksis i 2023:

Alternativ 1 ("Full")

Månedspris 159,-
Konsultasjon 290,-
Prøvetaking 130,-
Telefon 190,-
Reseptfornyelse 0,-

Alternativ 2 ("Enkel")

Månedspris 89,-
Konsultasjon 590,-
Prøvetaking 190,-
Telefon 290,-
Reseptfornyelse 290,-

Viktige punkter

  • Praksisen vil ha en begrensning på 500 medlemmer, og Dr Austads nåværende pasienter vil bli gitt prioritet.
  • Ved tegning av medlemskap kommer et innmeldingsbeløp på kr 200,- per person.
  • Det gis 50% rabatt på månedspris for egne barn under 16 år og for personer med uføretrygd.
  • I 2023 tegnes medlemskap for perioden 1. mai til 31. desember, og hele perioden betales ved avtaleinngåelse. Dette for å gi forutsigbarhet til både pasientene og praksisen i oppstartsfasen.
  • Fra og med 1. januar 2024 åpnes det for fast månedlig betaling.
 
© 2023 stetoskopet.no